5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)

maliyeb5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Tebliği Seri No 6 30 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

maliyeb5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Tebliği Seri No 5 30 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

maliyeb5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Tebliği Seri No 4 30 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığ…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

gibEmlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 69 29 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29842 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve…

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

gibDamga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 60 29 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29842 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

gibBelediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No 48 29 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29842 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Am..

 

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1)

gumrukGümrük Genel Tebliği Nihai Kullanım Seri No 1 29 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29842 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

bddkBanka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kur..

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumund…

 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetlem..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark